Siu Fai Mak

Siu Fai Mak
List of movies starring Siu Fai Mak. Filmography ordered by movie release dates.

Filmography

Writer

The Departed (2006)

Director

Tau man ji D (2005)
Mou gaan dou (2002)
Guan Yun Chang (2011)
Ting feng zhe (2012)
Overheard 3 (2014)
Sit ting fung wan 2 (2011)
Sit ting fung wan (2009)
Seung sing (2006)
Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan (2003)
Mou gaan dou II (2003)

Actor

Tung gui mat yau (2001)
Officer Mak
Jiu shi shen gun (1995)
Dak ging san yan lui (1999)
Correctional Officer
Contacts
SimilarMoviesDB